Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Мониторинг SA-MP
Мониторинг CR-MP
Статистика сайта
Просмотры:
36817   8128464
Хосты:
591   592015
Посетители:
1425   669851
5

Список файлов эталонной GTA SA

Вернуться к установке мультиплеера GTA - Paradise

Список файлов эталонной игры, который проверяет мультеплеер

md5sum Размер Имя файла
3359ba8cb820299161199ee7ef3f1c02 10942464 anim\anim.img
2afcb246fe97406b47f4c59deaf5b716 270096384 anim\cuts.img
4736b2c90b00981255f9507308ee9174 1433248 anim\ped.ifp
b45905c794677467644240aa9abc2f60 8520 audio\CONFIG\BankLkup.dat
da40c568a349b58c78c2a8faf8da95a9 216902 audio\CONFIG\BankSlot.dat
d676adc31b1d0a95631451344892ddd2 45402 audio\CONFIG\EventVol.dat
db1e657a3baafbb86cd1b715c5282c66 468 audio\CONFIG\PakFiles.dat
6e65fd943ad6b0bbbc032e1f081ce699 272 audio\CONFIG\StrmPaks.dat
528e75d663b8bae072a01351081a2145 23064 audio\CONFIG\TrakLkup.dat
1717fe0644d83f7464665808b4b71b80 354020 audio\SFX\FEET
7813ccc099987ff9e51c136ed919f665 25170572 audio\SFX\GENRL
80629d549f026ef5d27b6ac9fa453f90 6704240 audio\SFX\PAIN_A
c32a4277b6872df2c8e630da8822778a 319687888 audio\SFX\SCRIPT
24cc5f759d63838852eefb65251b5989 125118208 audio\SFX\SPC_EA
3d0b77d5b48f450e118172d68317941c 106793248 audio\SFX\SPC_FA
e817e9ee417cd5d99de0dbf7dc04d869 1103880528 audio\SFX\SPC_GA
b3c47f66781ce3db74c63c2676185765 428281720 audio\SFX\SPC_NA
86d9efc06f19308875148b9cf0f8e1c3 175482308 audio\SFX\SPC_PA
0f188011ba849665440dc03b62d6ca72 4987207 audio\streams\AA
3649bb4a3cb2439aeec00dfee685fc7f 55208406 audio\streams\ADVERTS
b7d437493764d9ba333e786ce10c1b67 46514719 audio\streams\AMBIENCE
e26d86c7805d090d8210086876d6c35c 30454668 audio\streams\BEATS
fe31259226e0b4a8a963c70840e1fe8f 63115815 audio\streams\CH
c40bd5d69c17d182b653db890cb38001 72004665 audio\streams\CO
900148b8141ea4c1e782c3a48dbfbf3b 90482863 audio\streams\CR
c25fcaa329b3d48f197ff4ed2a1d2a4d 133519190 audio\streams\CUTSCENE
9b4c18e4f3e82f0fee41e30b2ea2246a 96057329 audio\streams\DS
4e6f0c294db93ab7b086f14d0ee3cf54 82748246 audio\streams\HC
909e7c4a7a29473e3885a96f987d7221 88229863 audio\streams\MH
a1ec1cbe16dbb9f73022c6f33658abe2 82195988 audio\streams\MR
e48b03a281243aeeb021f4b5323965e5 68702632 audio\streams\NJ
49b83551c684e17164f2047dcba3e5aa 84261583 audio\streams\RE
7491dc5325854c7117af6e31900f38dd 92691528 audio\streams\RG
8b83278106608ac1954cc4fb688d0f52 96114412 audio\streams\TK
6a484b0b2356c524207d939487f1bff1 3096 data\animgrp.dat
f856ba3a4ba25ae10b561aa764fba0c4 1807 data\animviewer.dat
a98936b0f3523f23cad2eacc0eaf7a9b 3593 data\ar_stats.dat
f638fae1023422aef37b22b336e7fdc6 166161 data\AudioEvents.txt
2b33843e79bd113873a5d0fb02157749 15361 data\carcols.dat
63138ab62a10428a7c88f0be8ece094d 3963 data\cargrp.dat
6cbe845361e76aae35ddca300867cadf 9110 data\carmods.dat
8762637e580eb936111859ffa29bddb4 5317 data\clothes.dat
2b2456482e8719e8c64877070fecee7f 4908 data\Decision\Allowed\Cop.ped
99ef637f82455921c9572fede370e33b 4435 data\Decision\Allowed\Fireman.ped
cd6e25e2a07fa5e1cc2f0d952c51f3af 6194 data\Decision\Allowed\GangMbr.ped
5071731f4fd49d79b0562c7dec9a673b 2809 data\Decision\Allowed\Indoors.ped
149d0c778cab34b995d3958f44eeb18b 982 data\Decision\Allowed\m_empty.ped
d6ed517e1e6809c6ad0e9e2c163f410e 4142 data\Decision\Allowed\m_norm.ped
50ec4c398f482bbe9428e1011b4bc0b2 2000 data\Decision\Allowed\m_plyr.ped
ea0e40c00071a4a9446c19b12bf5a035 3663 data\Decision\Allowed\m_steal.ped
be9ea5daacc227b8383b9c84a5b3fa9b 3980 data\Decision\Allowed\m_tough.ped
03dc3abafa80abec285adc0bddee6777 4062 data\Decision\Allowed\m_weak.ped
837dd1e06da29bf5d7210a9074164cf2 2758 data\Decision\Allowed\MISSION.grp
75d670db732344ec3f90e7db71b1e3a6 6450 data\Decision\Allowed\R_Norm.ped
b3e4ca143c1bbcbf99ebf70ef95e7343 6378 data\Decision\Allowed\R_Tough.ped
3cddd65754ad3c6ee8aec71b8a69b6c3 6289 data\Decision\Allowed\R_Weak.ped
cda22c3bed5dd3742542084461082d24 4623 data\Decision\Allowed\RANDOM.grp
d6ed517e1e6809c6ad0e9e2c163f410e 4142 data\Decision\Allowed\RANDOM.ped
25cfafb3b7da432277bfa1291df4d58d 4623 data\Decision\Allowed\RANDOM2.grp
de53187f1c9ba8b1efcb240e7c01a4e9 2063 data\Decision\andyd\ADgrp.grp
cfefbc0fdc988cafcd4a3bf6b13be064 3725 data\Decision\andyd\ADtemp.ped
4383184825f1613669ca3355e315f1e9 621 data\Decision\BLANK.ped
4f7aa59ad04a276f28211fe3780bd4da 1130 data\Decision\chris\maf5.ped
da741c471b42859c99b3468bde1dc621 1170 data\Decision\chris\ryder3.ped
cb2fdafd51c78baed7d2a60470007401 397 data\Decision\ChrisM\CMblnk.ped
cc4bce60ef1aac211340bd54ad08b2e1 1071 data\Decision\ChrisM\m_std_cm.ped
e9eec8d526895a406b574a078de613ba 2354 data\Decision\Cop.ped
81c527d932e4949a3f0dce77caab1b5b 796 data\Decision\Craig\crack1.ped
36e16f72d8be78bb8628478d5642860d 677 data\Decision\david\dam_sec.ped
bf932fd285c05f708171b2e7cf0abe35 403 data\Decision\david\hei2_sc.ped
b38e087d8b77152a984cf8a5164d6e97 399 data\Decision\FLAT.ped
2ed56525f52ee06e96fe05599bb6fab1 3067 data\Decision\GangMbr.ped
38dfb77dc7343d470688014b4eabce27 393 data\Decision\GROVE.ped
fbefb46d14ba4dd939c3781d8ebdc2b8 672 data\Decision\Imran\sci1_is.ped
5ac444f731e87c911d5f6469c98a6684 383 data\Decision\Imran\std1_is.ped
07b03be54f98eae5e60674f77f9e9b45 633 data\Decision\Imran\std2_is.ped
2f413f8cf94aa074d4d2b35984c1b1fe 1928 data\Decision\Indoors.ped
03ee2db935fe87152b9e3540f1ac509e 654 data\Decision\m_empty.ped
f3d578db43e1148e657211cb392b35cd 1539 data\Decision\m_infrm.ped
cf979d9712f478d0deb92fbb11c6ff2e 2085 data\Decision\m_norm.ped
8296a96da8498d8848a191d47ea75ab5 1487 data\Decision\m_std.ped
cf979d9712f478d0deb92fbb11c6ff2e 2085 data\Decision\m_tough.ped
cf979d9712f478d0deb92fbb11c6ff2e 2085 data\Decision\m_weak.ped
ecfce8c43aa3e27eaa063543b2c68891 530 data\Decision\MISSION.grp
4ebc62f3c473d949cecac27f98bb87aa 891 data\Decision\MISSION.ped
e4fa5caa1558f2945294a3652e6f0cde 1298 data\Decision\PedEvent.txt
8e133355396761bd5cd16bf873154b30 577 data\default.dat
5b6d75bae827e2d88f24f2be66a037bb 4679 data\default.ide
eb30c2a90d66d6f0bf5e3a7d5447ac01 3576 data\fonts.dat
3199fc8b81a4c5334a497508fe408afd 16480 data\furnitur.dat
795a9c013ee683e286768e06e4a5e2d7 1498 data\gridref.dat
2d2e4f7f05e2d82b25c88707096d3393 3776 data\gta.dat
012841ec691f84de4606ddcbff89e997 1079 data\gta_quick.dat
6868accef933f1855ec28ce193a78159 64532 data\handling.cfg
4d5f2754d6236d7e8c765def78b0fd68 2238 data\Icons\app.ico
ca533637e0a1aac05c9b14a98069c224 766 data\Icons\bin.ico
ffcc3a0d32517475bc83f08331169ada 65800 data\Icons\saicon.ICN
ffcc3a0d32517475bc83f08331169ada 65800 data\Icons\saicon2.ICN
ffcc3a0d32517475bc83f08331169ada 65800 data\Icons\saicon3.ICN
7df10bed5404a2f7669cdfaa47b8b81b 28139 data\info.zon
0b78b0b080b05d2de9228e0d23196aed 6020 data\main.sc
79d255c7a27bb49b50d680390e908e5a 436 data\map.zon
bc3d7fc5a6927b61c10acda92e7e20c0 10802 data\maps\Audiozon.ipl
77fc33d796a96c6d3b680e2f74e6739a 35439 data\maps\country\countn2.ide
0727df5077b9a6bb7e3e23c1c3990da9 41665 data\maps\country\countn2.ipl
d0883386721ef7dfd9322069f2bddd9a 34529 data\maps\country\countrye.ide
5033cf4354baaad2a521031a1b318df0 49301 data\maps\country\countrye.ipl
ad384494c4d2d94683d2c51cef390395 11308 data\maps\country\countryN.ide
443490bda181e7f87e74fcc7704f2500 14407 data\maps\country\countryN.ipl
85792d5a12621e879cc59ed87db82480 18450 data\maps\country\countryS.ide
8d1bd4b5d337139ff3a953d44fc2b0e3 33835 data\maps\country\countryS.ipl
b8d0fdd9f7223ded76f4b5f6700fcb6f 19704 data\maps\country\countryW.ide
a46e0560ee61446cbb4d531d99dec553 35057 data\maps\country\countryw.ipl
661831485cc61d2b99dca07431cf08e4 8493 data\maps\country\counxref.ide
7d723b80560f956bddb8d97ed66086b8 104318 data\maps\cull.ipl
d22010cd9522b19bf07efbc421872add 1437 data\maps\generic\barriers.ide
319e6aea03de0c05e075a1f15ed1ce8c 4611 data\maps\generic\dynamic.ide
46f6e2bcfaed43f10885961408691c4e 10509 data\maps\generic\dynamic2.ide
63d672310c0cf0efaa8b96c584dd407a 5020 data\maps\generic\multiobj.ide
bf592e31a663405116a68b63e7d2c49f 4755 data\maps\generic\procobj.ide
b9c84559de97b49ce2036498b3d504d5 8062 data\maps\generic\vegepart.ide
8cdc36bf580a82bf281c9d3a257d4742 2747 data\maps\interior\gen_int1.ide
eb13aff288ed3876354a326a22f29d93 21074 data\maps\interior\gen_int1.ipl
9b55e0b126ef22f3703b5ccf5bb1b174 10941 data\maps\interior\gen_int2.ide
5efb82b23a9462cbf4c1d0ba6dbc9fd4 1683 data\maps\interior\gen_int2.ipl
5119e846419e50bbc35bd57415d4376e 3252 data\maps\interior\gen_int3.ide
e14d644ed3a26d5711704f875f2c11e1 2091 data\maps\interior\gen_int3.ipl
16c7dba5af8ae61172599f29ed9dd6c0 2323 data\maps\interior\gen_int4.ide
339028d9c3aac53a8a28212179fced01 1185 data\maps\interior\gen_int4.ipl
1f183baa44e0b759c2917c34ac23d3b5 4682 data\maps\interior\gen_int5.ide
0acd219bca22d7cb8c8b50d738c3275c 2988 data\maps\interior\gen_int5.ipl
48a554b28c8045c21b6ed0905a76768f 5459 data\maps\interior\gen_intb.ide
663b75b0898db03687d5e6edb1d3b7f8 1626 data\maps\interior\gen_intb.ipl
f811cdbcfd62ad7c8bf4be61c2d89855 385 data\maps\interior\int_cont.ide
5331b6ee9cbf7a976f98dc2cce6992e3 910 data\maps\interior\int_cont.ipl
b46f52a4e205996c24791b3e9ad012de 6002 data\maps\interior\int_LA.ide
2ae3c352e5de6e290dc631da053c5cfc 1312 data\maps\interior\int_LA.ipl
cdfdb64d5254a0fc689604d000d0e29c 1260 data\maps\interior\int_SF.ide
3e8cf0138f81f0c505f245e7bbff8b28 1334 data\maps\interior\int_SF.ipl
3ffe6a366fcadba1a2fb3fb8166ceb31 4684 data\maps\interior\int_veg.ide
8d8030efa3a493324016a395fd180926 5299 data\maps\interior\int_veg.ipl
be0f534711073a19378cd30231b9d094 2340 data\maps\interior\propext.ide
b7ca66885d4fc34fe2f2083f8ed5d725 26326 data\maps\interior\props.ide
043a304b604db2e22d7464bcc36a41ce 21174 data\maps\interior\props2.ide
19af45eb13708b6b3ed9434a42e6a929 1724 data\maps\interior\savehous.ide
2e79a68217244d7d99f3790b63fe3267 2959 data\maps\interior\savehous.ipl
10953f74890c554dd368ff20bdbeac3d 2851 data\maps\interior\stadint.ide
242ece3c9c070faf6751e66bfb17531c 6299 data\maps\interior\stadint.ipl
6f046fe75467807c612c7f5f0d9bc90f 12249 data\maps\LA\LAe.ide
fa95160d9826c195e1b9d5128c20b35f 27328 data\maps\LA\LAe.ipl
99d656e3f7b484cf7231c01e42b02c8e 21906 data\maps\LA\LAe2.ide
ffa2c90e439f5bd7da317c1ad29a9495 33651 data\maps\LA\LAe2.ipl
7b9289601c4961f461dd1f2d8b2cc0fa 10601 data\maps\LA\LAhills.ide
4c30d0186a0c65d5be31f5a45965003a 34506 data\maps\LA\LAhills.ipl
b24ce30c982c7bc5b8fafc58b97c0dd7 11107 data\maps\LA\LAn.ide
3f3a9e01ca47388ed62e7bd10527572f 14264 data\maps\LA\LAn.ipl
a0e347f662168d4397e2bc1140ba4b2e 9565 data\maps\LA\LAn2.ide
dbcd933c5857dab676715b930f3eef1f 13185 data\maps\LA\LAn2.ipl
f73f76648dc35e2b7eed800bcf699757 12575 data\maps\LA\LAs.ide
4540df6c3a170ab9b4ff3acce5a9674f 22414 data\maps\LA\LAs.ipl
d6f69e02992be26e5606fe1b3d6c8be5 12364 data\maps\LA\LAs2.ide
cf63399c3f61e8a93e0e8dc7a09e766b 38441 data\maps\LA\LAs2.ipl
e3c998eb61ff77a86aeee8ac804d1a7e 9411 data\maps\LA\LAw.ide
1bfe3e1fabd610dc76ab0b44e26dacc6 15105 data\maps\LA\LAw.ipl
91ce9890027ca87158a5328417689004 11060 data\maps\LA\LAw2.ide
f220195b871833163f5c04856b03ae8d 18232 data\maps\LA\LAw2.ipl
235545b8eb93dcffcb70c1dc2ff6d5fe 13092 data\maps\LA\LaWn.ide
0720120f5c025757ece1344df0d85a30 24330 data\maps\LA\LaWn.ipl
ae01aa97caf5741d240a301ee2770915 10473 data\maps\LA\LAxref.ide
521496c7b8e148bf65e15a2eb9cffdba 360 data\maps\leveldes\leveldes.ide
4276ccba517ef022c45b39608699a8af 165 data\maps\leveldes\leveldes.ipl
8ea3bf7c907763418a32fd7b42249d96 3194 data\maps\leveldes\levelmap.ide
4fb15ec9a9bd76e47842e01cdefa2585 4675 data\maps\leveldes\levelmap.ipl
4dda3ffcee83f83ca554d85817e52198 9897 data\maps\leveldes\levelxre.ide
0779f538229decee62071e53f41d4b93 12039 data\maps\leveldes\seabed.ide
fbedb38d8860a71d63d30e4c0f458c86 23342 data\maps\leveldes\seabed.ipl
fbe5264b558576cff738291bc17a9c51 1012 data\maps\occlu.ipl
e89a5ae5ee074086862664b50f6881f5 2338 data\maps\occluint.ipl
a355e96c0102c3187fe75da90572b3f2 35956 data\maps\occluLA.ipl
9ac2fb7ddddfe7f71a4faad8f71a7b98 16114 data\maps\occlusf.ipl
394dc4170c928d4227f9c0e185d51261 17944 data\maps\occluveg.ipl
37426c7d5218aa13aaec2f582aaaabc4 2658607 data\maps\paths.ipl
b38219724ec5eaa1dba1df4331389509 2292241 data\maps\paths2.ipl
1f5f7a824575552057fe7001c54c51a9 2428066 data\maps\paths3.ipl
73c948a8d373623524b4fca8a2b9c25a 253014 data\maps\paths4.ipl
8f3d100baff8ee2088d0b74474175250 457678 data\maps\paths5.ipl
a45f71b74a0dc25d83892dc4ba5fac3c 16223 data\maps\SF\SFe.ide
da55b24ac305b2779f46cc1509f444d8 26707 data\maps\SF\SFe.ipl
27566b5a6dce82513cfdcf65c82ca958 11219 data\maps\SF\SFn.ide
a2133c436d46396b4e1511a33bcb8870 26201 data\maps\SF\SFn.ipl
8b6341f47887183fbe475c14722d8e9f 18948 data\maps\SF\SFs.ide
518077ea0974332c8352eb9af931d197 37969 data\maps\SF\SFs.ipl
a245de4449fe41d4ed7440b80c193d06 30227 data\maps\SF\SFSe.ide
b275b70372a6d91643e3f585325f8ddc 53359 data\maps\SF\SFSe.ipl
4103fe4fffa18c4845027fb3d7929296 16473 data\maps\SF\SFw.ide
e435f3d83ef4abcc4ce56c41767601ee 29247 data\maps\SF\SFw.ipl
23b00cc73b9564f739730c61a232353d 4631 data\maps\SF\SFxref.ide
1438622c076f6122ff6cdd03241b638c 3230 data\maps\tunnels.ipl
46f2df900d7d79a68ac3eac499cb6f35 323 data\maps\txd.ide
eea176558132ff026e2e5dac68ff9e5a 35542 data\maps\vegas\vegasE.ide
ea279d9a9d6e3addb981b5186da91424 61084 data\maps\vegas\vegasE.ipl
6a35f16ac1b76f151be42c3860c81ffd 23715 data\maps\vegas\VegasN.ide
e6b6cc52ad19a5e93a45d659019f7b41 36651 data\maps\vegas\vegasN.ipl
ed0cca34a8fdc556a7ca835ee0923b58 18656 data\maps\vegas\VegasS.ide
ce4cb524d5bee74bab77029e5541b1ae 30343 data\maps\vegas\vegasS.ipl
593313a65eb9f8905c61bd02296e4468 25456 data\maps\vegas\VegasW.ide
43989ba645119a9b287fb0e3782245e7 49867 data\maps\vegas\vegasW.ipl
61c9cd72a43ca6f34788c4bde736431e 5751 data\maps\vegas\vegaxref.ide
789520fd41a60f0067c802c6f00d021b 3661 data\maps\vegas\vegaxref.ipl
e5f05eea1d6fb145bfa0d5f9950ddd54 7323 data\maps\veh_mods\veh_mods.ide
b2f05657980e4a693f8ff5eadcbad8f8 6306 data\melee.dat
f152559cdaba5573e9f8aa78bf1d0fc2 1145 data\numplate.dat
46a5e7dff90078842e24d9de5e92cc3e 126118 data\object.dat
19a41b88df742a8583eb0d1222791552 2357248 data\Paths\carrec.img
b65284518b3bab328530eb0f2b969d86 13458 data\Paths\NODES0.DAT
167712a4ec91fd811670b120ba13ec33 35996 data\Paths\NODES1.DAT
da13b3a0422f2866cb3cab02a93296fe 15100 data\Paths\NODES10.DAT
64fe7f8a080d130a864139231afe909b 28886 data\Paths\NODES11.DAT
65b0308c682d35dc2248d06d7b2f82a0 110342 data\Paths\NODES12.DAT
1c93aefecb76c9debaa1108768968e15 117488 data\Paths\NODES13.DAT
2f10afdf126cbfc9783d0fd8c02c92da 121566 data\Paths\NODES14.DAT
f909cd6bc5c0c02a8d08bb32d552e06d 93802 data\Paths\NODES15.DAT
dd279df9b16789efd9344634a8184e3a 19250 data\Paths\NODES16.DAT
60b973155b02b795edbca8cf2f48cf07 36952 data\Paths\NODES17.DAT
24a912273c03a722d9b29059e1abf61e 17234 data\Paths\NODES18.DAT
dd23c23e88ad4bd12756344956188bba 39862 data\Paths\NODES19.DAT
64db455aa43312b28f34fbd09db4f55d 11396 data\Paths\NODES2.DAT
cd58e71192e4d7ad1c67bfa101a86d16 76652 data\Paths\NODES20.DAT
bde0c1f2af9f0aec26f2a67bef413a89 138482 data\Paths\NODES21.DAT
d93eb526f700063dfd8ddf45a7c2231b 120014 data\Paths\NODES22.DAT
2e1814398fd1371bb4670c69d68dfd02 87652 data\Paths\NODES23.DAT
d4c1eebeeb2f1acf9c6ba8d56db3390a 94334 data\Paths\NODES24.DAT
bfdcea53f8c7cd13e0103d30ded4fd40 95160 data\Paths\NODES25.DAT
73fad39d504a6970bf0a0a41d8e142b3 55378 data\Paths\NODES26.DAT
db9bd596ff327e2a7198c3c3765b9e8a 26342 data\Paths\NODES27.DAT
7f9d7a2adee16653b0f9d55b52cb50f1 84224 data\Paths\NODES28.DAT
d7b0c519cbd553924864d7791d85061e 36556 data\Paths\NODES29.DAT
8c628e0cc44cf743d81a9ad27755a94a 12438 data\Paths\NODES3.DAT
02725b9160cc15e1f02663541ecec7c6 20098 data\Paths\NODES30.DAT
e5d4b0d863f2f5e8b10a2f16a457919f 22552 data\Paths\NODES31.DAT
53497bbc84888a528124b05691bd7903 126744 data\Paths\NODES32.DAT
ad1a010dca11b38a3f74ffc981486ac7 113784 data\Paths\NODES33.DAT
e466fbdab93e2da7d770297e3142c158 50594 data\Paths\NODES34.DAT
06103a5194cd3f80a627769717315147 28442 data\Paths\NODES35.DAT
66a66969ff328780a55e07a09fe64c34 52546 data\Paths\NODES36.DAT
b861531f7bb7055e4e6e93b4c6aa6b4b 46690 data\Paths\NODES37.DAT
3295bbe0b6c3f2b64647355751765f1b 59616 data\Paths\NODES38.DAT
fec2948d8e95c4a23be317525aab6957 42486 data\Paths\NODES39.DAT
96efd245326aba02a8d01591c2e79fef 5402 data\Paths\NODES4.DAT
54c2f1b1e04f5331155381f7c4ee3fd8 115172 data\Paths\NODES40.DAT
f9b517cebe4494f8e835a3b687b06fb1 141844 data\Paths\NODES41.DAT
082018bc5f7333f1fde17195aff579bc 35716 data\Paths\NODES42.DAT
ee21132eccedda259d49daead3c53e8a 45006 data\Paths\NODES43.DAT
78c1fb3169a5f28968bfdfd988f7025a 49032 data\Paths\NODES44.DAT
ffd41ddb6e0f2d92a0fab07940dc3e1d 40270 data\Paths\NODES45.DAT
20a67fef94f022e17ec92c3da34a0f51 123954 data\Paths\NODES46.DAT
653ffffd5e3471963d96acaf385ae01c 85050 data\Paths\NODES47.DAT
1d6a286a72226087de60ab004bf119f7 26170 data\Paths\NODES48.DAT
575611902ad1d4915cd6f840f6c2e2e5 14948 data\Paths\NODES49.DAT
26cdfc8dad2446f97089508553eb481a 16804 data\Paths\NODES5.DAT
c48ed895638f1bfc741feaf92a6d03bb 32076 data\Paths\NODES50.DAT
f0db1fb94f8c6e0471a3acdd9cf56d13 18704 data\Paths\NODES51.DAT
e2ee621c10fbdaa7023f3cd96b214a15 37934 data\Paths\NODES52.DAT
05bdf6c8a436620f42099cab1aeeac2c 65650 data\Paths\NODES53.DAT
ba6795f4c40774a606a13750cdb8b197 127874 data\Paths\NODES54.DAT
3f77ff5560909b8fc8aa81beea0e9d47 84904 data\Paths\NODES55.DAT
86d5c93305910202e3492b6f53fcc211 33350 data\Paths\NODES56.DAT
75a4f69d23923d217153f20f3c1e5818 19212 data\Paths\NODES57.DAT
229d13a5928502a495a36a4726141b12 18858 data\Paths\NODES58.DAT
ae72839f7689826ce0249f4332a70ea5 28114 data\Paths\NODES59.DAT
1fba066612f8df915d1035fd7d1c4d43 50642 data\Paths\NODES6.DAT
8eddde8839d3c78bd2b3c7c5bf245e53 14464 data\Paths\NODES60.DAT
3bbb3336994f956c3b918a327ce75a02 60284 data\Paths\NODES61.DAT
13c113c73d27eb9f6e3ba948155fc379 70972 data\Paths\NODES62.DAT
d528b8e68486b7219bd781a9ab73a4ad 71530 data\Paths\NODES63.DAT
d5ad2df76b43b7a0ff47bbca7d00a718 24464 data\Paths\NODES7.DAT
aad80180f62367553cea7d74d8a2e268 32112 data\Paths\NODES8.DAT
3426f2796fd22056238fdccde13817ca 32516 data\Paths\NODES9.DAT
2dbd1fa4fc98e4cd0d84e647b3a12fa6 1304 data\Paths\ROADBLOX.DAT
56d9d1bc00e836d4fe26cc4069f4ee3e 1886 data\Paths\spath0.dat
16b7c65078f262893e18a5d626bbedbd 25474 data\Paths\tracks.dat
f5c1f87d1ae814a12a2aeb51e4ef27e0 1892 data\Paths\tracks2.dat
fc3e3e450c92a0cdcdf6d5bf26dda212 8328 data\Paths\tracks3.dat
10066144ef14c40fff4d5bd3cc147360 18347 data\Paths\tracks4.dat
e2ecc58a359a90ea0624c5210d2a8195 2476 data\Paths\train.dat
a7f3dec85faa8048d3422bbe5270d265 4232 data\Paths\train2.dat
67d960dde13228d4818e0f144adafe4e 1276 data\ped.dat
fa1731066423ba0c584e757eda946f15 5792 data\pedgrp.dat
f7dea69fa6ab973479b9ef0cf05d3d98 33401 data\peds.ide
d722c90c92f3ad5c1b531596769f61cd 3604 data\pedstats.dat
a2713338dbbd55898a4195e4464c6b06 9887 data\plants.dat
48676fe82312f8f4a1bdf65c76719425 288020 data\polydensity.dat
a43f90361d1034c819a602171d8d66cb 127108 data\popcycle.dat
7229fa03d65f135bd569c3692d67c4b3 10019 data\procobj.dat
60ad23e272c3b0aa937053fe3006be93 3079599 data\script\main.scm
9598b82cf1e5ae7a8558057a01f6f2ce 581632 data\script\script.img
c1086eb6c0bfa36845f2026b68519f14 46875 data\shopping.dat
2ee5d9c1abb281f26f8cd00e9eefd65e 7333 data\statdisp.dat
9eb4e4e474abd5da2f3961a5ef549f9e 576 data\surface.dat
c32c586e8ba35742e356e6525619f7c3 6530 data\surfaud.dat
605dd0beabccc797ce94a51a3e4a09eb 28106 data\surfinfo.dat
d66a121bc8f17a5b69e34b841744956c 40037 data\timecyc.dat
c91ce6b9f69578dc0fcd890f6147224c 40520 data\timecycp.dat
e3c231039048a30680b8f13fb51cc4ac 478 data\txdcut.ide
bdc3a0fced2402c5bc61585714457d4b 21093 data\vehicles.ide
690400ecc92169d9eaddaaa948903efb 70099 data\water.dat
16fe5a3e8c57d02eb62a44a96d8b9d39 60063 data\water1.dat
0a9bb49003680364f9f9768e9bcea982 11585 data\weapon.dat
309d860fc8137e5fe9e7056c33b4b8be 188416 eax.dll
74288cbdd843c3cfb77b036a5614ae9d 21477 models\coll\peds.col
c84c1a1b67d5fad3df75dd8d45fc576b 1096 models\coll\vehicles.col
510e74e32b323eee54dd7a243b073808 560 models\coll\weapons.col
6b1047ae046e2697cec326610ec07a1a 26947584 models\cutscene.img
6143a72e8ff2974db14f65df65d952b0 616708 models\effects.fxp
0802650dfea37ed516e1c0f12ccb77d7 407080 models\effectsPC.txd
3ea286fb7d7086d353b42a8e2b021cea 524584 models\fonts.txd
aa7ba893d292c6bf2aa5e16e0e6c8c1b 2344 models\fronten_pc.txd
7414ee5a8fa7a906f1c49b8897805e07 108200 models\fronten1.txd
386dae2e9f205ed2c75c4499503466f7 984104 models\fronten2.txd
af42eee4d2d71a83039eaee3f602be9a 9512 models\fronten3.txd
c43d23e5b11f4c3b152a250898e664a3 7100 models\generic\air_vlo.DFF
8e0b690f080ea4ad45b11e56e2bd51af 4849 models\generic\arrow.DFF
e3026d63c0904f60be5a777159954146 3701 models\generic\hoop.dff
cf9bfea2ea8e9045fe554763bd41ab85 1360296 models\generic\vehicle.txd
ca1b56627abf153dbb1153900b482ea0 129843 models\generic\wheels.DFF
c55fc1a89a9cfdc63e3dd02ae0b82607 23976 models\generic\wheels.txd
c22311afde99c0f7984211ccc0f958b0 2260 models\generic\zonecylb.DFF
be8763269599e91dcc596f13056d58dc 1596 models\grass\grass0_1.dff
fe3b316979b03509278268b7479614f1 1596 models\grass\grass0_2.dff
51d72ecadea1da6b5c4e1272b77d79fb 1600 models\grass\grass0_3.dff
07a37a4e069aafb2eeeab56125ee21ed 1601 models\grass\grass0_4.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass1_1.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass1_2.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass1_3.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass1_4.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass2_1.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass2_2.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass2_3.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass2_4.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass3_1.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass3_2.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass3_3.dff
84e3cdac0050a7ea9a87395728b99ac3 1981 models\grass\grass3_4.dff
e88432f1e188a4cfc6959ae645a4329f 2072 models\grass\plant1.dff
15552e439a8daf86a6da252ba575381f 42152 models\grass\plant1.txd
dbe7e372d55914c39eb1d565e8707c8c 150024192 models\gta_int.img
9282e0df8d7eee3c4a49b44758dd694d 940064768 models\gta3.img
18d2abd58e28c06b721197a0458d4405 51624 models\hud.txd
5ba1aa955cf55240b6dd6e0a25d28b57 23976 models\misc.txd
585f47abb0a6ea6c17d5a7638a1a07d9 650536 models\particle.txd
9ff145d936961fd37915c6ae186f6775 4648 models\pcbtns.txd
b06073200f58e220dcd5915ea646b468 66738176 models\player.img
979cd51b6fab476324e683d954d95384 131240 models\txd\intro1.txd
781e430c5b84349664fba51975b0fc71 131240 models\txd\intro2.txd
0af76785f962354f27a7707a3a96af08 131240 models\txd\INTRO3.TXD
eeacc47cef37e8793fd7be8b94eb195f 131240 models\txd\intro4.txd
a24adf48b3470d78e8e8a2931494429c 22312 models\txd\LD_BEAT.txd
6d2e90394334626fe6d505753dc01b29 16816 models\txd\LD_BUM.txd
d71de9903f5deddb4c2a659a327a24bb 441000 models\txd\LD_CARD.txd
8da7a3ed7368509c6635349a714b441a 5928 models\txd\LD_CHAT.txd
e6fd533942139b5c8b27f9ac3943a463 258096 models\txd\LD_DRV.txd
7d792a8ead9c39dee548032a1aba3a16 186312 models\txd\LD_DUAL.txd
b520bcc4776ea47f5c28a5472d47f46e 262440 models\txd\ld_grav.txd
f1aeb67f9608a5ca4ba03356f9f86036 113864 models\txd\LD_NONE.txd
eeffae83faf0a380150914d14f71a8f4 605368 models\txd\LD_OTB.txd
ed15b78cb33af5f52bd3254fa56ed524 198056 models\txd\LD_OTB2.txd
30c79c8f7bc058e2b6f418da631a01a4 84528 models\txd\LD_PLAN.txd
746b91206836e4682cf1c45474a574ca 480936 models\txd\LD_POKE.txd
7f0e00597aeeaf5f28a9c428f17dc8db 9000 models\txd\LD_POOL.txd
442018c9effb38a9c31756fe7a02a7ba 427688 models\txd\LD_RACE.txd
6974d8c0bcc3401c4383923d7a1a1b31 197416 models\txd\LD_RCE1.txd
01a9050c733b718f321c035c9150ce60 197416 models\txd\LD_RCE2.txd
b7501b94264618eff233fe08e1dc48c8 197416 models\txd\LD_RCE3.txd
08515462022d78d73bdfbe28fd222ada 197416 models\txd\LD_RCE4.txd
385fcc26b2f99930ecc1b8f74a423f7e 32936 models\txd\LD_RCE5.txd
ed57a860ee4c23f0cab4f26fa2e4a161 6568 models\txd\LD_ROUL.txd
6d1606d92cda98bc165671ac81dd7f3b 277544 models\txd\ld_shtr.txd
1de99059110d71a8536b6b65e1460819 13096 models\txd\LD_SLOT.txd
e0860f912a2c08dbdcc58259d9a10f29 186312 models\txd\LD_SPAC.txd
57bf8b7afa0ed6e8d67d006128f8f621 104488 models\txd\LD_TATT.txd
4a19104217c2a03b6174bd1967fd32dd 131240 models\txd\load0uk.txd
a3fd64bfcab845c937e22c6470a0e37a 131240 models\txd\loadsc0.txd
6cdd429acbc9517eced2c750b11d5741 131240 models\txd\loadsc1.txd
c1e36ceb3e1c17d95dfd89c5929b337e 131240 models\txd\loadsc10.txd
68a2faca6263692e4fac6c3ca43b93ba 131240 models\txd\loadsc11.txd
f33defb5e41d3624ed64a07007fae354 131240 models\txd\loadsc12.txd
03391f19da3e1b258877c1c501138bd2 131240 models\txd\loadsc13.txd
9ee5c939749fdd302936017f4f44a424 131240 models\txd\loadsc14.txd
46376c00d3b65154ab636fa6146779b8 131240 models\txd\loadsc2.txd
4f000737e6f21636060340956e3dc342 131240 models\txd\loadsc3.txd
42980fee6470fae884692bf22655b95f 131240 models\txd\loadsc4.txd
821838b60953b40030569d63485087ca 131240 models\txd\loadsc5.txd
c12a3d6cb3749f7f604e952d30580530 131240 models\txd\loadsc6.txd
c0e771d9623a4bd9181d76efad7c63a3 131240 models\txd\loadsc7.txd
f52b98ff04e0b75b334c74b10faca0ef 131240 models\txd\loadsc8.txd
b18538e772479ba326a8119087c35544 131240 models\txd\loadsc9.txd
22016ed7dbc404e6ede9de32d604434b 3279272 models\txd\LOADSCS.txd
ae2d6da4010e858d435221d8eb622cda 1968040 models\txd\LOADSUK.txd
bf6531f0f555d96c33a744d90bee2da0 263336 models\txd\outro.txd
3fa129dedbe400ea3fcbcf5e422e8717 65704 models\txd\splash1.txd
3e341a50f3680525f86a170e50b0734c 65704 models\txd\splash2.txd
112bfb3f6776df59a09f5392ca12b0f9 40 models\txd\splash3.txd
0602f672ba595716e64ec4040e6de376 36864 ogg.dll
05b6fdb1ff98a4ec75a58536a0c47b5e 197 stream.ini
6791e6e0ffa6317af8a0dff648c9633d 738256 text\american.gxt
3d069d3322809ccae92f315f53b5ad52 798974 text\french.gxt
7801fc85df72041ba497bade4b258da5 812934 text\german.gxt
fe4b7386f7149826ec682c5816f91ae4 751379 text\italian.gxt
71e0281b4ff0ec6f192a2bda4d00effd 763917 text\spanish.gxt
2840f08dd9753a5b13c60d6d1c165c9a 1060864 vorbis.dll
2b7b803311d2b228f065c45d13e1aeb2 65536 vorbisFile.dll
170b3a9108687b26da2d8901c6948a18 14383616 gta_sa.exe

 

Вернуться к установке мульплеера GTA - Paradise